Problematiku a řízení města trvale sledujeme. Lídr naší kandidátky Čestmír Mikeska se po celé volební období účastnil jednání zastupitelstva města. Čtyři roky z pozice přísedícího občana města vnímal práci a rozhodování zastupitelů našeho města.

Na posledním zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období ve čtvrtek 4. září 2014 se zapojil do diskuze a přednesl malou rekapitulaci a hodnocení. Jako jediný, ve svém více než desetiminutovém projevu bez papíru, zmínil i to, co dobře nebylo.

Smyslem bylo upozornit, čeho se příště vyvarovat a na co se zaměřit. Dotkl se mimo jiné vyhozených peněz za projekty do šuplíku, tématu lepší investiční politiky města, podpory sportovních oddílů a spolků jako prevence kriminality mládeže a drog, lepší propagace města postavené na osobnosti Jiřího Rašky a podpoře Memoriálu JR a závěrem také připomněl, že město musí sledovat případ Viléma Špačka, který se potýká s nejvážnějšími následky loňské frenštátské tragédie, a pomoci mu.

Víme, co město potřebuje, a sledujeme to s vámi.

Zkuste to s námi a volte kandidáty NEFRKu, volební číslo 6.

V příloze zvukový úryvek z vystoupení Čestmíra Mikesky na zasedání zastupitelstva města 4.9.2014.