Vážení voliči sdružení nezávislých kandidátů NEFRK,

navazuji na můj článek „Změna ve vedení města nebude“, který jste si mohli na našich stránkách přečíst ještě před prvním zasedáním zastupitelstva města Frenštátu p. R., které se konalo ve čtvrtek 6. listopadu 2014.

Za stoly zasedlo všech 21 nově zvolených zastupitelů města. Očekávaný scénář se naplnil do puntíku. Stávající vládnoucí spojení Naše Beskydy (5) + ČSSD (3) + KDU-ČSL (2) své oslabení oproti minulému volebnímu výsledku zalepilo náborem sdružení SNK – FREN s lídrem panem Leo Bartošem (2) a utvořilo tak potřebnou koalici s 12 zastupiteli.
Pak už šlo vše jako na drátkách. Zdržel to jen Dr. Břuska (KSČM), který navrhl na starostu našeho Mgr. Jiřího Novotného, který neprošel protože se všichni koaliční zastupitelé disciplinovaně12 hlasy zdrželi hlasování.  Další navržená kandidátka Mgr. Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy) mandát získala 12 hlasy “pro” (1 hlas “proti”), funkci místostarosty obhájil Mgr. Pavel Mička s 12 hlasy “pro” (4 hlasy “proti”).
Také volba zbývajících pěti členů Rady města se stala jednoznačnou záležitostí koaličních zastupitelů, kteří si postupně do rady zvolili ještě Ing. Aloise Jaroše (Naše Beskydy), Katuši Mráčkovou (ČSSD), Ing. Jiřího Jurka (KDU-ČSL) a jak také jinak, Leo Bartoše a Jiřího Rašku ml. (SNK – FREN).
Malinké překvapení bylo snad jen to, že koaliční zastupitelé, asi pro jistotu, obsadili post předsedy finančního výboru rychlým návrhem pro Ing. Jiřího Jurka (KDU-ČSL). Samozřejmě podle daného scénáře byl také zvolen. Bývalo nepsaným zvykem, že pozice předsedy dvou výborů, daných ze zákona, a tedy legislativně předepsaných, se ponechávaly opozičním zastupitelům, tentokrát tomu bylo jinak. Pozice předsedy kontrolního výboru však už byla skoro jednoznačně potvrzena Dr. Ing. Janu Břuskovi (12 hlasů “pro”, 1 “proti”“.
Do finančního výboru byl z našich řad (NEFRK) zvolen Mgr. Jan Pargač (který už v tomto výboru pracoval i v minulém období).
Do kontrolního výboru byl z našich řad (NEFRK) zvolen Mgr. Jiří Novotný (bývalý předseda tohoto výboru) a nově Ing. Zdeněk Krkoška.

Provést změnu ve vedení města, tedy to, co jste očekávali a dávali zcela jasně najevo při našich osobních setkáních, se nám však nepodařilo. Vaši důvěru však nechceme zklamat a budeme i přesto usilovat o naplnění toho, co jsme si předsevzali. Rozvíjet Frenštát jako
důstojné město pro život spoluobčanů a rekreaci návštěvníků, zlepšovat podmínky života občanů ve městě podporou sportovních a dalších aktivit vyžití, služeb, údržby a vzhledu města. Jako prvořadé a nejnaléhavější však určitě je prosadit v našem městě důraznější boj s rostoucí kriminalitou a s výskytem drog.
Věříme, že do budoucna máme stále Vaši podporu a zájem. Jsme připraveni Vám stále naslouchat.

Za NEFRK Ing. Čestmír Mikeska