Zveřejnili jsme náš volební program. Je stručný a snažíme jím řešit nejpalčivější problémy našeho města. Dostanete jej také jako letáček do poštovních schránek.