Naše hlavní priority

Toto jsou pouze hlavní priority našeho programu – celý náš volební program pro následující období a koncepci najdete ZDE → NAŠE DLOUHODOBÁ KONCEPCE

Protože věříme v návaznost plánů a jejich transparentnost, rozhodli jsme se vytvořit a udržovat koncepci rozvoje našeho města, kterou chceme prosazovat také v dalších volebních obdobích.

1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 • Pravidelná a transparentní údržba cest a chodníků včetně okrajových částí Frenštátu
 • Zajištění bezpečnosti dopravy na hlavních silnicích procházejících městem
 • Bezodkladné řešení parkování na kritických místech…

2. ROZVOJ NAŠEHO MĚSTA A PÉČE O MAJETEK

 • Podpora regenerace sídlišť – zlepšení komunikace a změna způsobu konání veřejných projednávání
 • Veřejné pořadníky na opravy cest a chodníků
 • Pravidelná údržba parků a jejich revitalizace
 • Transparentní výběrová řízení
 • Oživení Horeček
 • Zajištění pravidelné údržby stávajícího majetku podle hesla „starejme se lépe o to, co již máme“…

3. KOMUNIKACE S OBČANY A PODNIKATELI

 • Pravidelné veřejné schůzky vedení města s podnikateli a občany z jednotlivých částí Frenštátu
 • Efektivní komunikace s občany (SMS, e-mail, fyzické sběrné schránky)
 • Realizace projektů navržených přímo občany (participativní rozpočet)
 • Free Wi-Fi zóny…

4. SOCIÁLNÍ OBLAST A BYDLENÍ

 • Rozšíření a postupná revitalizace Domu s pečovatelskou službou
 • Investiční pobídky novým obchodním řetězcům
 • Řešení parkování u zdravotnických zařízení
 • Senior-TAXI s rozšířenými službami
 • Transparentní systém přidělování městských bytů
 • Podpora výstavby nových bytů
 • Motivační programy a optimalizace svozu odpadu s cílem snížení poplatku…

5. SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Cyklostezky a in-line stezky pro všechny věkové kategorie včetně odpočinkové zóny podél řeky Lomná
 • Regenerace fotbalového stadiónu
 • Multifunkční hala s parametry pro volejbaj, florbal, futsal a další sporty
 • Internetový portál pro rezervaci sportovišť…

6. BEZPEČNOST V NAŠEM MĚSTĚ

 • Aktivní boj proti kriminalitě a drogám
 • Bezpečný dětský park
 • Bezpečné přechody pro chodce
 • Stacionární radary na příjezdových komunikacích…

7. KULTURA

 • Hudební klub pro mladé
 • Podpora a rozvoj tradičních akcí v různých částech města (dožínky, kácení máje, sousedské akce, …)
 • Aktivní podpora zájmových spolků…

 

PDF VERZE NAŠEHO VOLEBNÍHO LETÁKU